Boerderij

Naast het grondverzetbedrijf is er een gemengd boerenbedrijf wat een oppervlakte van ca. 100 ha beslaat.

Op de boerderij worden ca. 250 runderen, jong en oud, verzorgd. Het is een zoogkoeienbedrijf met 25 moederdieren van het ras Limousin en 75 moederdieren van het ras Piemontese. De kalveren, geboren in het voorjaar, worden door de moeders gezoogd en lopen ’s zomers buiten.
Dit Texelse vlees verkopen wij vanaf 1/8 deel van een koe of kalf op bestelling.

Verder wordt er graan, suikerbieten, graszaad en maïs verbouwd. Dit wordt bemest met de vaste mest uit de potstallen van het vee.


Koe en kalf hebben de eerste paar dagen na de geboorte een hok met z'n tweeën


In het voorjaar en de zomer lopen de koeien buiten rondom de boerderij