Maaiwerk en Fourage

Wij hebben jarenlang ervaring met het maaien van bermen, natuurterreinen en (zeer) steile taluds. Het maaisel wordt verwerkt tot hooi of kuilgras. Dit product is zeer geschikt voor paarden, pony’s en geiten. Wij kunnen dit op bestelling bij u afleveren.


Maaiwerk


Aanleggen wintervoorraad fouragehandel


Bouwmaterialenauto wordt ook multi-functioneel ingezet


Fourage transport op bestelling