Boerderij

Op onze boerderij worden ca. 250 runderen, jong en oud, verzorgd. Het is een zoogkoeienbedrijf met 75 moederdieren van het ras Piemontese en 30 moederdieren van het ras Limousin. De kalveren, geboren in het voorjaar, worden minimaal 4 maanden door de moederdieren gezoogd. ’s Zomers lopen deze koeien met hun kalveren in de wei. ’s Winters verblijven de koeien in lichte potstallen waarin dagelijks strooisel van eigen land wordt gestrooid.

Op het dak van de stallen zijn zonnepanelen aangebracht waardoor ons bedrijf zelfvoorzienend is op het gebied van stroom.

De koeien worden op Texel geslacht. Het vlees gaat onder andere naar slager Moorman in De Koog, naar de Texelse horeca of wordt voor huisslachting verkocht.

Onze boerderij omvat ca. 100 ha land waarop graan, suikerbieten, graszaad en maïs verbouwd wordt. Voor de koeien is er grasland en mais. Het land wordt bemest met de vaste mest uit de potstallen. Zo ontstaat er een kringloop van stalmest naar voer naar vlees.

Wij zijn lid van de Texelse zoogkoeienvereniging. Dit is een vereniging van vleesveehouders, die samen zorgdragen voor het Texels Rundvlees wat op veel plekken verkocht wordt. Bekijk hier de informatiefilm over Texels Rundvlees.


Koe en kalf hebben de eerste paar dagen na de geboorte een hok met z'n tweeën


In het voorjaar en de zomer lopen de koeien buiten rondom de boerderij