Agrarisch loonwerk

Wij hebben jarenlang ervaring met het maaien van bermen, natuurterreinen en (zeer) steile taluds. Het maaisel wordt verwerkt tot hooi of kuilgras. Dit product is zeer geschikt voor paarden, pony’s en geiten. Wij kunnen dit op bestelling bij u afleveren.

Tevens beschikken wij over materieel voor het voorbewerken en zaaien van percelen en taluds. 


Maaiwerk


Aanleggen wintervoorraad fouragehandel


Bouwmaterialenauto wordt ook multi-functioneel ingezet

IMG_2072.JPG
Zaaiwerk op de Waddenzeedijk